Allmänna villkor


Information om dessa användarvillkor

Dessa villkor eller användarvillkor på denna sida www.pricly.se (webbsidan) görs tillgängliga för dig. Genom att besöka webbsidan accepterar du bli bunden till dessa användarvillkor som finns tillgängliga här. Det kan därför vara bra om du läser igenom villkoren noggrant och vid behov även skriva ut villkoren och spara en kopia. Om du inte accepterar villkoren behöver du genast sluta använda webbsidan. När termen "du" används så menas besökaren som går in på webbsidan och med termen "vi" eller "oss" menas bolaget som står bakom sidan: myTaste AB, 114 34 Stockholm, Sverige. Med termen "webbsidan" menas www.pricly.se och dess undersidor.

Ändring av villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren för användarna. Detta för att kontinuerligt kunna förbättra tjänsten och sidan vilket medför att även användarvillkoren kan komma att ändras. Ändringarna gäller i detta fall från och med att de har publicerats och du anses då ha accepterat de nya ändringarna genom att besöka webbsidan.

Beskrivning av tjänst

Webbsidans syfte är att tillgodose besökaren med resultat insamlat från andra webbsidor, webbutiker och internettjänster av olika slag. Främst är resultaten produkter som går att handla via internet från olika webbutiker. Produkter och erbjudande som finns listade på vår webbsida säljes alltså inte via oss utan länkas till respektive andra webbutiker och tjänster där produkterna skall finnas tillgängliga för försäljning. Om produkterna eller resultaten inte finns tillgängliga för försäljning där vidarelänkning har utförts tar inte vi ansvar för detta. Syftet med webbsidan blir således att samla in resultat och låta besökaren hitta produkter och resultat från många olika ställen såsom webbutiker och internettjänster och så vidare. Data uppdateras i intervaller från de olika källorna och vi kan därför inte ta ansvar för att informationen i resultaten är aktuella. Vi utför inte försäljning, återförsäljning eller licensiering av listade produkter och resultat och tar därför inte ansvar för listade resultat och produkter. Du accepterar att du kontaktar tredje part direkt det vill säga butiken som säljer produkterna eller internettjänsten som har levererat resultatet vid frågor om produkter och resultat. All feedback som klagomål, synpunkter och tvister gällande produkterna och resultaten tas även dessa direkt med tredje part vilket webbsidan länkar vidare till.

Sekretess och Policy

Du behöver även ta del av vår Sekretess och Policy där viktig information finns om personuppgifter och hur vi behandlar dina uppgifter som besökare.

Användare som är barn

Denna webbsida är inte anpassad för besökare under 18 år. Genom att besöka webbsidan och därmed acceptera villkoren så garanterar du att du är minst 18 år. Om du inte är över 18 år så har du ingen rättighet att besöka webbsidan och måste då omedelbart avbryta användande av webbsidan.

Recensioner

På webbsidan finns recensioner tillgängliga om butikerna eller internettjänsterna som levererar produkterna och resultaten. Recensionerna kommer främst även dessa från tredje part men det finns även möjlighet för dig som besökare att lägga in egna recensioner direkt. Vi tar inget ansvar för de recensioner som publiceras och vi har rätt (men är inte skyldiga) att efter eget gottfinnande vägra, flytta eller ta bort material såsom recensioner som är tillgängligt på webbsidan och vilket bryter mot villkoren eller enligt oss anses vara olämpligt.

Webbplatsens åtkomst

Vi strävar efter att webbsidan alltid ska vara i säker drift och utan avbrott ska all information vara tillgänglig kontinuerligt. Vi kan dock inte garantera full åtkomst till webbsidan vid alla tillfällen. Vid situationer som systemfel, underhåll, reparationer och orsaker som är bortom vår rimliga kontroll kan åtkomsten avbrytas utan förvarning till besökaren.

Länkar

Länkar tillhandahålls på olika ställen på webbsidan där vi eller tredje part länkar vidare till andra webbsidor eller resurser. Då vi inte har kontroll över dessa sidor accepterar du att vi inte bär något ansvar innehållet på dessa sidor. Du accepterar även att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

Upphovsrätt och licenser

Allt innehåll på denna webbsida tillhör myTaste AB och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Informationen samt även text och bilder får inte reproduceras, ändras, kopieras eller lagras i någon form utan skriftligt tillstånd från myTaste AB. Det är olagligt att ändra innehållet på denna webbsida. Brott mot dessa regler kommer att beivras. Om du anser att intrång skett i dina immateriella rättigheter av information som du lämnat till webbsidan t.ex via en recension eller annat innehåll på webbsidan vänligen kontakta oss via email på Email to Pricly.

Allmän information

Detta villkor samt andra villkor som det här hänvisas till utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss gällande ditt användande på webbsidan. Skulle det uppstå tvist mellan dig och oss gällande dessa allmänna villkor ska svensk lag tillämpas. Skulle dessa villkor anses vara ogiltiga av behörig domstol är båda parter överens om att domstolen ska sträva efter att beakta den gemensamma partavsikten som den framgår i dessa villkor.

Om : Kontakta : Villkor : Policy
Pricly © 2015